LABORATORUL AMELIORARE LA CÂNEPĂ
ȘI PLANTE MEDICINALE

Potrivit datelor statistice (anuarul statistic), după anul 1948 suprafetele cultivate cu cânepă au crescut atingând un maxim între anii 1950-1955 ca apoi sa scadă între anii 1965-1970 și să revină în anul 1983 la un nivel apropiat celui din anul 1938. Între anii 1990-1994 suprafetele cultivate cu cânepă au fost neânsemnate iar în multe zone nu s-a mai cultivat. În anul 1995 s-a reluat interesul pentru această plantă, cultivându-se suprafețe mici, dar nu în multe zone de cultură. În același timp, un interes vădit pentru cânepă a început să apară în țările din vestul Europei.

Cânepa găsește în țara noastră condiții ecologice favorabile care permit obținerea de producții mari de tulpini, fibră și sămânță. Importanța deosebită a cânepii în economie constă în faptul ca din fibrele ei se pot fabrica produse textile de la cele mai grosiere până la cele mai fine.

Preocupările în domeniul lucrărilor de ameliorarea cânepii la noi în țară s-au caracterizat prin întreruperi lungi, determinate de introducerea și extinderea fibrelor sintetice cu utilizări multiple în toate domeniile de activitate. Această situație a dus la crearea unui număr redus de soiuri, care s-au menținut în cultură perioade îndelungate.

În țara noastră aceste lucrări au fost începute în anul 1934 la Stațiunea de Ameliorarea plantelor din Cluj și continuate apoi la București în cadrul I.C.A.R. Ca rezultat al acestor preocupări au fost create soiurile de cânepă dioică Carmagnola – Cluj (1940) și ICAR 42-118 (1953).

La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, cercetările privind privind cultura cânepii au început în 1950, mai întâi prin executarea de culturi comparative în vederea zonării soiurilor, iar apoi prin lucrări de ameliorare la cânepa dioică. În lucrarile de ameliorare, ca material inițial, au fost luate în studiu populații locale din diferite zone pedoclimatice ale țării, precum și soiurile autohtone și străine care au existat în colecție în perioadele respective. Începând cu anul 1972 colecția de soiuri a fost mult îmbunătățită, luându-se în studiu soiuri din U.R.S.S., Ungaria, Germania, Polonia, Italia și Turcia, creându-se astfel posibilitatea obținerii unui material inițial mai diversificat și valoros.

Pentru aprecierea valorii soiurilor și a populațiilor locale de cânepă, începând cu anul 1950 la Stațiunea Lovrin au fost executate culturi comparative, urmărindu-se atât producția de tulpini, cât și capacitatea acestora de a produce sămânță.

În perioada imediat următoare 1953-1955 s-a continuat experimentarea noilor linii, alături de soiul Carmagnola-Cluj. Rezultatele obținute confirmă valoarea liniei ICAR 42-118 atât la producția de tulpini cât si la samânță, însușiri pe baza cărora în anul 1953 a fost omologată ca soi, înlocuind vechiul soi Carmagnola-Cluj.

Intensificarea lucrărilor de ameliorare la cânepă în cadrul ICAR, în direcția sporirii conținutului de fibră și a îmbunătățirii calității acesteia, au dus la obținerea soiului Fibramulta 151.  Ca urmare a rezultatelor obținute în experimentare, în anul 1965 a fost omologat, în colaborare cu stațiunea Lovrin.

Anul 1975 marchează intensificarea lucrărilor de ameliorare, fapt ce a determinat omologarea, în anul 1981, a primului soi de cânepă dioică – Lovrin 110 – obținut la   Stațiunea de Cercetări Agricole Lovrin

Începând cu anul 1976 la S.C.A. Lovrin a fost luată în studiu problema ceării soiurilor de cânepă monoică și a hibrizilor unisexuați femeli. Prima linie monoică a fost – BL-610. În perioada următoare s-au desfășurat lucrări de obținere a unor noi hibrizi, precum și verificarea stabilității producțiilor la cei existenți.

Rezultatele experimentale obținute au stat la baza creării unor materiale noi de ameliorare, prin îmbogatirea germoplasmei cânepii cu gene valoroase. Au fost create soiuri noi Silvana în anul 2007, Armanca în anul 2010 și Teodora în anul 2019.

Privind retrospectiv activitatea de ameliorare a cânepii desfășurată (în țara noastră) pe parcursul a peste 70 de ani, constatăm un progress continuu marcat prin crearea succesivă a unor soiuri din ce în ce mai perfecționate, cu însușiri de productivitate și de calitate din ce în ce mai bune

Ca și pentru alte plante de cultură, a existat și există și pentru cânepă o permanentă preocupare în direcția găsirii celor mai eficiente metode de creștere a producției și a îmbunătățirii tehnologiei