Cercetatori:

CS drd.ing. PANDA Anca Ofelia
Șef Laborator

CS III dr.biol. BUZNA Ciprian Călin

Muncitori:

IOVIȚE Ioana

PANĂ  Constantin  Ionel

PETROVICI  Onița

TARI  Rozalia