LABORATORUL AMELIORARE LA CANEPA SI PLANTE MEDICINALE

Nr.crt.

Număr proiect

Denumire proiect

1.

1475 / 06.09.2018

Cercetări privind producerea de sămânță din verigile superioare (SA, PB) la soiurile de cânepă dioică create la SCDA Lovrin.

2.

1476 / 06.09.2018

Cercetări de ameliorare la cânepa dioică în vederea realizării de soiuri, cu producție ridicată de sămânță și fibră, calitate superioară și adaptabilitate la condițiile de mediu

3.

ADER 2.1.5./01.10.2019

Crearea de soiuri de in, cânepă și bumbac cu producții mari de tulpini și sămânță, cu conținut ridicat în fibre și ulei și grad ridicat de adaptabilitate la condițiile de mediu