LABORATORUL AMELIORARE LA AVENA

 Pentru zona de vest a țării, ameliorarea ovăzului s-a realizat la Cenad, unde s-a creat, de altfel, soiul Cenad 309, omologat în anul 1960. Din anul 1962, în urma unificării cercetării, lucrările au continuat la Lovrin. În paralel s-au început și lucrări de ameliorare a formei de toamnă a ovăzului, care este și mai productivă și mai avantajoasă sub aspect tehnologic.

Din cele patru soiuri de ovăz create la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, trei sunt soiuri de primăvară: Lovrin 1 (omologat în 2002), Jeremy (2005) și Ovidiu (2019), iar Sorin este unicul soi de ovăz de toamnă omologat în România în anul 2015.

Desfășurarea activității: un demers științific pentru crearea de noi soiuri cu productivitate ridicată și adaptabilitate la condițiile de mediu în conformitate cu cerințele esențiale de calitate, dar și pentru descrierea materialului din colecția de toamnă și primăvară din punct de vedere genetic, biologic și fiziologic pentru identificarea celor mai valoroase genotipuri și menținerea purității genetice și biologice, înmulțirea rapidă a nucleelor de sămânță din categoriile superioare și asigurarea unei cantități necesare sectorului de dezvoltare.

Direcții de cerecetare-dezvoltare:

  1. Cercetări privind ameliorarea și crearea de noi soiuri de ovăz de toamnă cu utilizare multiplă.
  2. Cercetări privind ameliorarea și crearea de noi soiuri de ovăz de primăvară cu utilizare multiplă.