LABORATORUL AMELIORARE LA PORUMB

La porumb, inițial, lucrările de ameliorare au început cu prelucrarea și menținerea soiurilor zonate și valorificarea heterozisului prin crearea de hibrizi între soiuri.

Treptat s-a început valorificarea materialului creat prin consangvinizare, astfel, în anul 1961 s-a omologat și extins în cultură, HS Lovrin 196, hibrid sorto-liniar, cu nivel de producție superior hibrizilor dubli străini.

O fază superioară a ameliorării prin consangvinizare a fost introducerea în cultură a hibrizilor simpli de porumb obținuți din linii consangvinizate proprii productive și cu însușiri morfo-fiziologice valoroase.

Gama de hibrizi simpli creați la Lovrin s-a diversificat. În funcție de materialul biologic folosit, metodele de ameliorare și experimentare, precum și de particularitățile materialelor biologice supuse lucrărilor de ameliorare, în decursul anilor, în cadrul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin au fost creați și omologați 6 hibrizi de porumb: HS Lovrin 196, HS Lovrin 400, HS Lovrin 415, HS Lovrin 360, HS Lovrin 390 și Andreea.

În momentul de față există în cultură 2 hibrizi, respectiv HS 400 și Andreea, hibrizi ce se adresează unui anumit segment de cultivatori. Aceștia sunt hibrizi cu o producție constantă de boabe, care securizează în mare măsură producția în condiții de stres termic și hidric. Cei doi hibrizi se caracterizează prin calitatea boabelor, având un conținut de proteină de peste 10%, fiind preferați de cultivatori pentru furajarea în special a păsărilor de curte și a suinelor.

Hibrizii de porumb creați la SCDA Lovrin au fost apreciați și cultivați în toată zona de câmpie din vestul, sudul și sud-vestul țării. În plus, hibridul Andreea se pretează a fi cultivat și în zonele subcolinare din Banat, Oltenia și Muntenia.

În ultimii ani activitatea laboratorului de ameliorare a porumbului s-a diversificat, în prezent existând mai multe direcții de cercetare:

  1. Cercetări privind obținerea unor hibrizi de porumb destinați industriei alimentre
  • Obținerea de hibrizi de porumb zaharat.
  • Obținerea de hibrizi cu bobul indurat.
  • Obținerea de genotipuri și populații sintetice cu bobul alb.
  1. Crearea de noi genotipuri de porumb cu productivitate ridicată, adaptați noilor schimbări climatice
  • Obținerea de genotipuri de porumb cu productivitate și calitate ridicată a boabelor.
  • Obținerea de genotipuri de porumb pentru siloz.

Noile direcții de cercetare ale laboratorului de ameliorare a porumbului se regăsesc în cele cinci proiecte de cercetare aflate în derulare, la care participă personalul laboratorului, format din trei cercetători cu studii superioare de specialitate și cinci muncitori. Aceștia își desfășoară activitatea atât în câmpul experimental, cât și în laborator, urmărindu-se astfel prin activitatea desfășurată creșterea progresului genetic al noilor hibrizi, față de cei existenți în prezent.