LABORATORUL AMELIORARE LA TRITICUM

Nr.crt.

Număr proiect

Denumire proiect

1.

1461/ 06.09.2018

Îmbunătățirea germoplasmei la grâul de toamnă cu privire la potențialul genetic de acumulare a principalelor componente ale calității, menținerea purități biologice și producerea de sămânță din categorii biologice superioare la soiurile de grâu create la SCDA Lovrin

2.

1462/ 06.09.2018

Îmbunătățirea germoplasmei la cultura de muștar prin crearea unor genotipuri productive și rezistente la factorii naturali în contextul schimbărilor climatice

3.

1463/ 06.09.2018

Crearea de soiuri de grâu rezistente la încolțirea în spic și tolerante la principalele boli foliare și ale spicului în contextul schimbărilor climatice

4.

1464/06.09.2018

Crearea de genotipuri de grâu cu potențial productiv ridicat și de calitate superioară de panificație, adaptate condițiilor pedoclimatice din vestul țării

5.

ADER1.5.1/ 04.10.2019

Conservarea durabilă și sustenabilă a fertilității solului prin aplicarea rațională a îngrășămintelor, în condițiile unui sistem optimizat de rotație a culturilor