LABORATOR AMELIORAREA PLANTELOR FURAJERE

Plantele furajere au fost studiate în zona de activitate a SCDA Lovrin începând cu anul 1950. Primele cercetări experimentale au avut ca obiectiv principal studierea amestecurilor de leguminoase și graminee perene în scopul alcătuirii asolamentelor furajere și înființarea pajiștilor permanente. Rezultatelor cercetărilor au evidențiat potențialul plantelor furajere de a valorifica eficient cantități mari de îngrășăminte, realizând sporuri ridicate de substanță uscată și proteină brută, de asemenea optimizarea raportului energiei consumate-produs în condiții de irigare.

Îmbunătățirea pajiștilor permanente s-a studiat, între anii 1957-1980, în cadrul unor puncte de experimentare amplasate la câmpie, dealuri, podișuri, zona de munte și subalpină din Banat. Prin cercetările efectuate s-a determinat compoziția floristică a diferitelor tipuri de pajiști și posibilitatea îmbunătățirii acestora prin lucrări de suprafață sau radicale.

În cadrul Laboratorului putem aminti și de ameliorarea sfeclei furajere. Primele lucrări au debutat la sfecla de zahăr încă din primii ani după înființarea stațiunii, fiind create soiurile Lovrin 532 și Lovrin 62. La sfecla furajeră cercetările au început la Cenad, unde a fost creat soiul Semizaharat de Cenad, iar după anul 1962 lucrările au fost continuate la Lovrin, unde au fost omologați hibrizii poliploizi Polifuraj 26, Polifuraj 2 galben și Polifuraj 11 alb. Folosirea androsterilității ca metodă de lucru în ameliorare, a condus la obținerea hibrizilor Monogal și Dimonogal.

Începând cu anul 1973 a fost luat în studiu un sortiment bogat de plante furajere: rapiță, gulie furajeră, napi de miriște, varză furajeră, dovleac, morvov furajer și pepeni furajeri.

Munca recentă de ameliorare desfășurată la SCDA Lovrin s-a concretizat prin crearea unor soiuri de plante furajere, soiuri omologate care sunt înscrise în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România: Beta vulgaris, soiurile Lovrin 515 și Lovrin 628, înregistrate în anul 2002. De asemenea, în prezent se află în anul 3 de testare la ISTIS soiul de Lolium perenne, cu denumirea provizorie LP 217.

În România, suprafața de pajiști permanente este, în prezent, de aproximativ 4,9 mil. ha, reprezentând aproximativ 31% din suprafața agricolă, la care se adaugă cca. 1 mil. de ha cultivate cu diferite sortimente de plante furajere anuale și perene.

Aceste suprafețe de teren necesită folosirea unor cantități mari de semințe, provenite din soiuri de plante furajere ameliorate. Conform datelor deținute de SCDA Lovrin, este nevoie de un necesar de semințe de plante furajere de cca. 70000 de tone.

În condițiile în care necesarul de semințe de graminee și leguminoase furajere perene, pentru însămânțarea pajiștilor permanente degradate, s-ar produce în totalitate în țara noastră, la nivelul de doar 10% degradare floristică, ar fi necesară o suprafață totală de multiplicare de  21760 ha. Evident că această suprafață crește de 2-3 ori în cazul pajiștilor permanente cu o degradare floristică mai pronunțată.

Ameliorarea și crearea soiurilor autohtone, adaptate la condițiile din țara noastră și la noile provocări impuse de schimbările climatice, reprezintă o necesitate urgentă și de necontestat.

Menținerea, îmbunătățirea și conservarea unor specii de graminee și leguminoase de plante furajere în cadrul SCDA Lovrin, reprezintă o acțiune de mare complexitate științifică și practică, cu scopul de a păstra materialul biologic existent și colectat, material care constituie formele parentale ale viitoarelor soiuri de plante furajere.

Producerea de sămânță la SCDA Lovrin reprezintă o verigă foarte importantă în menținerea autenticității și purității biologice a soiurilor create. Asigurarea unui material biologic sănătos și testat în condițiile din țara noastră este o verigă importantă pentru creșterea rezistenței speciilor cultivate la atacul unor boli, dăunători sau buruieni.

Activitatea de cercetare în domeniul plantelor furajere continuă și în prezent la SCDA Lovrin, având ca obiective principale crearea de noi genotipuri/soiuri de graminee și leguminoase furajere de înaltă productivitate, valoare nutritivă și estetică, pretabile la diferite moduri de utilizare, compatibile cu principiile dezvoltării durabile și adaptate la schimbările climatice; menținerea, îmbunătățirea și conservarea colecției de germoplasmă la speciile de graminee și leguminoase de pajiști; maximizarea producției și calității semințelor din verigile superioare la soiurile de plante furajere și de pajiști.

Rezultatele cercetărilor sunt concretizate prin publicarea lor în reviste de specialitate naționale și internaționale (inclusiv în jurnalul SCDA Lovrin – Life Science and Sustainable Development) sau în reviste de propagare, prin participarea la conferințe, simpozioane, târguri, prin promovarea pe siturile de socializare, media, etc.

SCDA Lovrin are în vederea accesarea fondurilor europene pentru câștigarea și implementarea unor noi proiecte de cercetare, proiecte care vizează acțiuni în ceea ce privește conservarea și refacerea biodiversității și transformarea sistemului agroalimentar conform cu strategiile UE: De la Fermă la Consumator și Biodiversitate 2030, ambele în conformitate cu Pactul ecologic european.