LABORATORUL AMELIORARE PLANTE FURAJERE

Nr.crt.

Număr proiect

Denumire proiect

1.

1467/06.09.2018

Crearea de noi cultivare de graminee, leguminoase perene și alte plante furajere anuale, de înaltă productivitate, valoare nutritivă și estetică, pretabile la diferite moduri de utilizare și adaptate la modificările climatice.

2.

1468/06.09.2018

Menținerea, îmbunătățirea și conservarea colecției de germoplasmă la speciile de graminee și leguminoase de pajiști

3.

1470/06.09.2018

Cercetări privind maximizarea producției și calității semințelor din verigile superioare (SA, PB) la soiurile de plante furajere și de pajiști