Misiunea noastra

Statiunea de cercetare-dezvoltare agricola (SCDA) Lovrin functioneaza in baza LEGII nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu- Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

Cercetarea-dezvoltarea-inovarea în domeniul agricol constituie prioritate naţională, conform art. 1 (2) din Legea nr. 45/2009, prioritate la care se aliniaza si SCDA Lovrin.

SCOPUL SCDA Lovrin este de a genera, gestiona, valorifica şi implementa rezultatele cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice, privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creştere şi îngrijire a animalelor, transformarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea raţională şi conservarea resurselor naturale ale agriculturii.

OBIECTIVELE SCDA Lovrin sunt: cercetarea fundamentală şi aplicativă; dezvoltarea tehnologică şi inovarea; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasă; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării; servicii de consultanţă şi expertiză; editarea de publicaţii; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior; activităţi de cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi operatori economici din ţară şi din străinătate.

SCDA Lovrin, prin echipa de cercetatori, isi propune ca prin cercetari aplicative si fundamentale moderne, dar si prin dezvoltare-inovare sa contribuie la progresul agriculturii din Romania.

Codul de etica si integritate

Experienta noastra

Echipa noastra

Echipa noastra

Echipa noastra este formata din 186 de angajati (cercetatori, personal administrativ si personal auxiliar), avand ca scop principal munca eficienta pentru dezvoltarea si progresul agriculturii romanesti.

Experienta

Experienta

Experienta noastra dateaza din anul 1946, de atunci si pana in prezent s-a lucrat la zonarea soiurilor pentru principalele plante de cultură, producerea de sămânţă şi elaborarea tehnologiilor pentru culturile de câmp, plante medicinale şi aromatice, legume şi culturi furajere, precum şi pentru îmbunătăţirea păşunilor şi fâneţelor naturale, dar si la ameliorarea si omologarea mai multor soiuri de grau, ovaz, canepa, sfecla furajera, rapita, gulie furajera, plante furajere, hibrizi de porumb, floarea soarelui etc.

TE INVITAM SA FACI CUNOSTINTA CU ECHIPA NOASTRA

Serviciile noastre

Analize de Laborator

Prestari servicii lucrari agricole

Servicii de diagnoza boli si daunatori

DESCOPERITI SERVICIILE NOASTRE

Serviciile noastre

Analize de Laborator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Prestari servicii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

Diagnoza boli si daunatori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur fermentum lobortis. Aenean placerat vestibulum, ex non lobortis faucibus.

DESCOPERITI SERVICIILE NOASTRE

Creating the food of tomorrow

EVENIMENTE
EVENIMENTE