Declaratie aderare SNA 2016-2020

Decizie aderare SNA 2016-2020

Decizie numire grup de lucru implementare SNA

Decizie persoana implementare SNA

Regulament de organizare si de lucru al grupului de lucru pt. implementarea SNA

Planul de integritate al SCDA Lovrin

Raport privind stadiul implementarii SNA

Strategia anticoruptie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice și a unitatilor subordonate 2016-2020

Platforma online SNA