Home/ANUNTURI/Acte necesare

DOSARUL DE CONCURS

va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. Cerere-tip de inscriere la concurs.
 2. Curriculum vitae Europass.
 3. Copii legalizate dupa diploma de bacalaureat, diploma liciență, insoțite de foaie matricola, copii legalizate după diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de specializare și/sau perfectionarea profesională, inclusiv diploma de doctor (dacă este cazul).
 4. Memoriu de activitate.
 5. Copie certificat nastere.
 6. Copie certificat de casatorie.
 7. Act identitate.
 8. Copie carte munca sau adeverinta care să ateste vechimea în munca dupa caz.
 9. Adeverinta medicala care să ateste clinic sanatos.
 10. Cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere.
 11. Alte documente care releva cursuri, specializări efectuate.
 12. Lucrari publicate (pentru candidatii care detin).

Pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica, dosarul de concurs se va depune respectand cerintele din Metodologia de concurs a SCDA Lovrin si Regulamentul de organizare si desasurare concursuri – ASAS

RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA NR. DE TELEFON 0256/381401.