Accesul liber si neîngradit al oricarei persoane din România la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.

      Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatilesau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Art. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, înconditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului;