Home/ANUNTURI/Calendarul de concurs

CALENDARUL DE CONCURS

 Publicarea concursului 30.06.2022

 • Dosarele de inscriere la concurs se depun la Birou Juridic și Resurse Umane din cadrul S.C.D.A. Lovrin, str.Principală, nr.200 pană la data de 14.07.2022, ora 1500
 • Selectia dosarelor de concurs 15.07.2022 – 18.07.2022
 • Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de concurs 19.07.2022, ora 1400
 • Depunerea contestatilor privind selectia dosarelor 20.07.2022, ora 1100
 • Afisarea rezultatelor la contestatii privind selectia dosarelor 20.07.2022, ora 1500
 • Proba scrisa 25.07.2022, ora 900, la sediul S.C.D.A.Lovrin, str.Principala, nr.200
 • Afisarea rezultatelor la proba scrisa 25.07.2022, ora 1200
 • Depunerea contestatilor la proba scrisă 25.07.2022, pana la ora 1300
 • Afisare rezultatelor contestatilor la proba scrisa 25.07.2022, ora 1350
 • Interviu 25.07.2022, ora 1400
 • Afisarea rezultatelor la proba interviu, proba oral, proba practica 25.07.2022, ora 1600
 • Depunerea contestatilor la proba interviu, proba oral, proba practica 26.07.2022, ora 1000
 • Afisarea rezultatelor contestatiillor la proba interviu, proba oral, proba practica 27.07.2022, ora 1600
 • Afisarea rezultatelor finale 28.07.2022, ora 1400 la sediul S.C.D.A.Lovrin, str.Principala, nr.200.

               

       Director,                                                                                                                Birou Juridic și Resurse Umane,

       Conf.dr.Horablaga Nicolae Marinel                                                                    Ec.Mărginean  Cornelia