Home/ANUNTURI/Tematica pentru concurs

S.C.D.A. Lovrin

Laborator Cercetari Horticole

TEMATICA DE CONCURS

pentru ocuparea postului vacant pozitia 86 de Asistent Cercetator Stiintific ACS – Laborator Cercetari Horticole

 1. Inmultirea sexuata și asexuata a speciilor horticole.
 2. Biologia speciilor horticole. Ciclul biologic ontogenetic si anual al plantelor horticole.
 3. Selecția. Baze genetice si metode de selectie. Selectia la speciile autogame si alogame.
 4. Elemente fundamentale ale experientelor agricole.
 5. Planificarea si executarea experientelor.

            Bibliografie:

 1. Berar V., Bala Maria, Dobrei A., Iordanescu Olimpia Alina, Posta Gheorghe, Ghita Alina, Posta Daniela Sabina, 2012, Horticultura practica. Editura De Vest, Timisoara.
 2. Ciulca Sorin, 2002, Tehnica experimentala. Editura Mirton, Timisoara.
 3. Iordanescu Olimpia Alina, Micu Roxana, 2011, Pomicultura generala si speciala. Editura Eurobit, Timisoara.
 4. Madosă Emilian, 2004, Ameliorarea plantelor horticole. Editura Eurobit, Timisoara.

TEMATICA PENTRU CONCURS (poz. 47)

în vederea ocupării postului de asistent cercetător științific (ACS),

în cadrul Laboratorului Pratotehnică, din cadrul SCDA Lovrin

 

Tematică:

 1. Gramineele (particularități biologice, cerințe ecologice, valoare economică, tehnologie, producerea de sămânță).
 2. Leguminoasele (particularități biologice, cerințe ecologice, valoare economică, tehnologie, producerea de sămânță).
 3. Particularități genetice ale plantelor furajere.
 4. Obiective generale și metode de ameliorare a plantelor furajere alogame și autogame.
 5. Producerea, condiționarea și stocarea semințelor de plante furajere.
 6. Metode de așezare a parcelelor experimentale.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Tabără Valeriu, 2005 – Fitotehnie, Vol. I, Plante tehnice și oleaginoase, Editura Brumar – Timișoara;
 2. Șandru I. D., Paraschivoiu Rodica, Găucă C.,  1996 – Cultura cânepii, Editura Helicon – Timișoara;  
 3. Bîlteanu G., 2001 – Fitotehnie, Vol. 2, Oleifere, Textile, Tuberculifere și Rădăcinoase, Tutun, Hamei, Medicinale și Aromatice, Editura CERES – București ;
 4. Săulescu N.A., Săulescu N.N., 1967 – Câmpul de experiență, Editura Agro-Silvică București;               
 5. Norma metodologica de aplicare a prevederilor legii nr.339/2005, privind regimul juridic al plantelor substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope din 22.12.2006.

TEMATICA PENTRU CONCURS (poz. 59)

în vederea ocupării postului de asistent cercetător științific (ACS),

în cadrul Laboratorului Ameliorare la cânepă și plante medicinale, SCDA Lovrin

 

Tematică:

 1. Metode de ameliorare la cânepă;
 2. Tehnologia de cultivare;
 3. Particularități fitotehnice generale ale plantelor medicinale și aromatice;
 4. Legislație privind cultivarea cânepei;
 5. Tehnologia producerii de semințe la cânepă;
 6. Tehnică experimentală (metode de așezare a experiențelor).

Lista bibliografică propusă pentru consultare:

 1. Tabără Valeriu, 2005 – Fitotehnie, Vol. I, Plante tehnice și oleaginoase, Editura Brumar – Timișoara;
 2. Șandru I. D., Paraschivoiu Rodica, Găucă C.,  1996 – Cultura cânepii, Editura Helicon – Timișoara;  
 3. Bîlteanu G., 2001 – Fitotehnie, Vol. 2, Oleifere, Textile, Tuberculifere și Rădăcinoase, Tutun, Hamei, Medicinale și Aromatice, Editura CERES – București ;
 4. Săulescu N.A., Săulescu N.N., 1967 – Câmpul de experiență, Editura Agro-Silvică București;               
 5. Norma metodologica de aplicare a prevederilor legii nr.339/2005, privind regimul juridic al plantelor substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope din 22.12.2006.