Home/ANUNTURI/Angajari

Anunț concurs pentru post contractual

 Nr.2077 din 11.05.2022

 

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sediul în loc.Lovrin, strada Principală, nr. 200, județul Timiș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – 1 post Inginer mecanic, poz.125 Laborator condiționare și depozitare , post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – Diplomă universitară specializarea Mecanică sau Mecanica M.I.A.I.A.

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  0 ani

  • Denumirea postului – 1 post Paznic calificat, poz.171 Serviciul Comercial – Administrativ – Birou Administrativ, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – Curs calificare Agent de pază

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  0 ani

  • Denumirea postului – 1 post Mecanic agricol, poz.145 – Laborator mecanic, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – Curs calificare Mecanic agricol

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  15 ani

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 10.06.2022, ora 9.00, la sediul instituției;            
  • proba interviu în data de 10.06.2022 , ora 14.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: Mărginan Cornelia, telefon 0256/381401

Director,

Conf.dr.Horablaga Nicolae Marinel