Anunț concurs pentru promovare in grade profesionale

             Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sediul în Lovrin, strada Principală nr. 200, județul Timiș, organizează concurs de promovare în grade profesionale din Asistent Cercetător Ștințific ACS în Cercetător Științific CS – Laborator Cercetări Horticole, poz.88, în temeiul Legii nr.319/2003, a Legii nr.1/2001 a H.G.784/201, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale a personalului de cercetare științifică (emis de A.S.A.S., cu nr.3343/12.10.2012), a O.U.G. nr.90/2017.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de  11.2021 , ora 10.00, la sediul instituției;            
  • proba practică, interviu în data de 11.2021, ora 14.00, la sediul instituției S.C.D.A.Lovrin, str.Principală, nr.200.

     –     Dosarul cu actele solicitate vor fi depuse la Birou Resurse Umane, Salarizare.

     –   Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  data de 29.10.2021  la sediul instituției la Birou Resurse Umane, Salarizare până la ora 15

       –     selecția dosarelor de concurs 01.11.2021

       –     afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 02.11.2021, ora 12ºº

       –    depunerea contestaților privind selecția dosarelor 03.11.2021, ora 11ºº

       –    afișarea rezultatelor la contestații privind selecția dosarelor 28.10.2021; ora 15ºº

       –   Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității, precum și pe pagina de internet a unității în data de 10.11.2021 ora 12

       –    Contestațiile se pot depune până în data de 11.11.2021 ora 14   

       –    Rezultatele finale după contestații se vor afișa în data de 12.11.2021 ora 15.   

Date contact: Mărginean Cornelia, telefon 0256/381401

Nr. 4490/04.10.2021

Anunț concurs pentru post contractual

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin, cu sediul în Lovrin, strada Principală nr. 200, județul Timiș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

  • denumirea postului: 2 posturi muncitor necalificat, poz. 25 și poz. 26, Laborator Ameliorare Avena, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: scoala generala, aptitudini pentru munca în echipă;

– vechimea în muncă: debutant.

  • denumirea postului: 1 post muncitor necalificat, poz.89, Laborator Cercetări Horticole, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: scoala generala, aptitudini pentru munca în echipă;

– vechimea în muncă: debutant.

  • denumirea postului: 1 post inginer agronom IDT, poz.95, Laborator dezvoltare tehnologic și producere semințe, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: diploma universitara, specializarea Agronomie.

– vechimea în muncă: debutant.

  • denumirea postului: 1 post inginer mecanic IDT, poz.134, Laborator mecanic si de intretinere, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: diploma universitara specializarea Mecanică.

– vechimea în muncă: debutant.

  • denumirea postului: 1 post inginer horticol IDT, poz.102, Laborator experimental dezvoltare tehnologic Horticol, post vacant, contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: diploma universitara specializarea Horticultură

– vechimea în muncă: debutant.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă în data de  03.11.2021, ora 9.00, la sediul instituției;            
  • interviu în data de 03.11.2021, ora 14.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: Mărginean Cornelia, telefon 0256/381401.

Director,

Conf.dr.Horablaga Nicolae Marinel