Lista functiilor si Grila salarilor brute de incadrare