LABORATORUL DE BIOINGINERIE

Activitatea Laboratorului de agrofitotehnie a început, la Lovrin, in anul 1946, odata cu înființarea stațiunii. De-a lungul timpului, elaborarea tehnologiilor de cultură la principalele plante agricole a constituit o necesitate și pentru realizarea acestui obiectiv tematica de cercetare a vizat: fertilizarea, epoca și densitatea de semănat, combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor.

În anul 1967 s-a inființat la Lovrin, ca de altfel în alte optsprezece locații în țară, o experiență de lungă durată cu îngrășăminte, o experiență de lungă durată cu asolamente și o experiență cu lucrările solului.

În ceea ce privește fertilizarea, s-au realizat  cercetări cu privire la rolul principalelor elemente nutritive la creșterea producției agricole, tipuri de îngrășăminte, metode și epoci de aplicare și influența utilizării acestora asupra  fertilității solului și calității recoltelor.

Astăzi, tematica laboratorului cuprinde următoarele direcții de cercetare:

  1. Cercetari privind evolutia fertilitatii solului in experiente de lunga durata cu ingrasaminte.
  2. Elaborarea tehnologiilor specifice a noilor creatii biologice (soiuri, hibrizi) ale SCDA Lovrin.
  3. Monitorizarea principalilor indicatori de caracterizare eco-pedologica: cosmico atmosferici (temperatura, precipitatii) si edafici (umiditate, rezerva de apa).

De asemenea, laboratorul este dotat cu aparatură modernă, necesară determinării principalilor indici agrochimici ai solului: pH, conținut de humus și a conținutului de macro- și microelemente din sol și plantă – N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl.