LABORATOR BIOINGINERIE

Nr.crt.

Număr proiect

Denumire proiect

1.        

ADER 1.5.1./04.10.2019

Conservarea durabilă și sustenabilă a fertilității solului prin aplicarea rațională a îngrășămintelor, în condițiile unui sistem optimizat de rotație a culturilor

2.        

631/04.06.2019

Biofortificarea cu zinc a grâului

3.        

1456/06.09.2018

Creșterea coeficientului de utilizare a substanțelor active din îngrășăminte în vederea creșterii productivității și calității culturilor

4.        

1457/06.09.2018

Cercetări privind efectul îngrășămintelor foliare și al substanțelor nanizante asupra calității recoltelor

5.        

1458/06.09.2018

Cercetări privind influența inputurilor tehnologice asupra fiziologiei, formării producției și calității produselor

6.        

1459/06.09.2018

Îmbunătățirea tehnologiei de cultivare a soiei în partea de vest a țării, în contextul schimbărilor climatice