Descriere

Cercetările de protecția plantelor din zona Banatului îndreptate în direcția combaterii bolilor, dăunătorilor și buruienilor din culturile de cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, plante tehnice, au cunoscut o evoluție impresionantă din anii ’40 și până în zilele noastre.  (…)

Personal de cercetare

Cercetători:

  • CS III Dr. Ing. Otilia COTUNA – Șef Laborator
  • ACS Isabela RECHIȚEAN SZONYI

Proiecte

Contract nr. 424/1395/15.04.2020 încheiat între SCDA Lovrin (prestator) și S. C. FMC AGRO OPERATIONAL ROMANIA S.R.L. (beneficiar).

Obiectul contractului: monitorizarea cu ajutorul capcanelor feromonale a dăunătorilor porumbului Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera pe teritoriul SCDA Lovrin; citiri online capcane feromonale amplasate în ferme din vestul și sud – vestul României; suport tehnic și științific pentru emiterea avertizărilor de combatere a celor doi dăunători.

Galerie FOTO

Soiuri/Hibrizi