LABORATOR PROTECȚIA PLANTELOR

Cercetările de protecția plantelor din zona Banatului îndreptate în direcția combaterii bolilor, dăunătorilor și buruienilor din culturile de cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, plante tehnice, au cunoscut o evoluție impresionantă din anii ’40 și până în zilele noastre. De-a lungul timpului, oamenii de știință din Banat au abordat problematici complexe de fitopatologie, entomologie, herbologie, profilaxia agenților patogeni a dăunătorilor și a buruienilor, aspecte de bioterapie alături de cele privind aplicarea substanțelor pesticide produse de industria biochimică precum și problematica complexă a rezistenței plantelor cultivate (soiuri, hibrizi, populații locale, etc.) la atacul agenților patogeni și al dăunătorilor.
Cercetările în domeniul protecției plantelor au început încă de la înființarea primelor culturi organizate, dar cercetarea organizată în Banat a început odată cu înființarea stațiunilor de cercetări de la Lovrin pe domeniul culturilor de câmp, de la Caransebeș pe domeniul pomiculturii și a celei de la Timișoara pe domeniul culturii plantelor pentru furaj.
Personalitate marcantă a protecției plantelor din Banat a fost dr. ing. Șandru Ioan care din anul 1958 a activat în cadrul Stațiunii de Cercetare Agricolă Lovrin. Aportul domniei sale în acest domeniu este uriaș, recunoscut la nivel național și mondial. Cercetările sale s-au îndreptat către entomologie, fitopatologie și ameliorarea plantelor (ovăz și porumb). Recunoașterea științifică i-a fost adusă de rezultatele deosebite obținute în cercetare. Domnia sa a identificat specii noi de insecte dăunătoare culturilor agricole, dintre care amintim aici molia cânepii Grapholita delineana. În anul 1972 descoperă la Lovrin o nouă bacterie pentru fitopatologie, Xanthomonas campestris pv. cannabis Șandru et Severin. De-a lungul prolificei sale cariere a publicat 140 lucrări științifice și 18 cărți. Pentru activitatea sa a fost premiat de multe ori, fiindu-i recunoscute astfel contribuțiile deosebite pentru știință și practica agricolă. Cele mai importante premii au fost: ”Man of the Year”, acordat de ”The American Biographical Institute” din SUA în anul 1998; ”The International Who’s Who of Intellectuals” și ”International Man of the Millenium” acordate de ”International Biographical Centre”, Cambridge, England tot în 1998; ”Diplomă de Excelență” acordată în anul 2006 de Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin. În perioada 1982 – 1990 a fost profesor asociat la Facultatea de Agricultură din Timișoara. Putem aprecia că, doctorul Șandru Ioan a fost și rămâne unul din pilonii protecției plantelor din Banat.
Din păcate, încă din anii ’90, protecția plantelor la Lovrin a intrat în regres. Odată cu ieșirea la pensie a doctorului Șandru Ioan, cercetările din acest domeniu s-au oprit.
În prezent, Laboratorul de Protecția Plantelor a fost reînființat iar activitățile specifice de cercetare au început și sunt coordonate de doamna Dr. Ing. Cotuna Otilia cu grad științific CS III. În paralel, doamna dr. Cotuna Otilia este cadru didactic (șef lucrări) la Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României din Timișoara”, Departamentul de Biologie și Protecția Plantelor, unde predă discipline de specialitate: Fitopatologie, Bioterapie, Securitatea și calitatea produselor agricole, Sisteme de management a bolilor din agroecosisteme. La activitatea didactică se adaugă experiența acumulată în domeniul protecției plantelor în anii 1988 – 1996 când doamna Dr. Cotuna Otilia activat în rețeaua de protecția plantelor de la acea vreme, mai precis într-o stație de prognoză, diagnoză și avertizare boli și dăunători.
Laboratorul de Protecția Plantelor din cadrul SCDA Lovrin este în plin proces de reconstrucție în ceea ce privește dotarea cu aparatură cât și resursă umană. În contextul schimbărilor climatice actuale, relansarea cercetărilor de protecția plantelor la SCDA Lovrin este vitală pentru fermierii din zonă, specialiștii în protecția plantelor lipsind cu desăvârșire. Modificările climatice și-au pus amprenta asupra dezvoltării plantelor dar și a populațiilor de organisme dăunătoare. Organismele dăunătoare au devenit tot mai rezistente la acțiunea pesticidelor. Așadar, e nevoie de strategii de control și de o diagnosticare timpurie pentru ca producțiile să nu fie afectate. La nivel mondial se estimează că populațiile dăunătoare (patogeni, insecte, buruieni) produc pagube în recoltă de aproximativ 25%. În prezent, monitorizarea stării fitosanitare a plantelor de cultură este esențială pentru a reduce răspândirea organismelor dăunătoare (patogeni, dăunători, buruieni).
În acest sens, direcțiile actuale de cercetare ale laboratorului sunt:
 Cercetări privind rezistența la atacul patogenilor și dăunătorilor specifici a genotipurilor de grâu, ovăz, porumb, cânepă, sfeclă create la SCDA Lovrin.
 Perfectarea unui sistem de diagnoză, prognoză și avertizare a bolilor și dăunătorilor din agroecosisteme care să deservească fermierii din județul Timiș și chiar din județele limitrofe.
În cadrul primei direcții de cercetare laboratorul de protecția plantelor și-a propus câteva obiective: 1) monitorizarea fungilor micotoxigeni (Fusarium graminearum, Fusarium verticillioides, Aspergillus flavus) la genotipurile de grâu, ovăz și porumb, în vederea stabilirii rezistenței sau toleranței la infecție, în contextul schimbărilor climatice actuale; 2) cercetări de biologie și ecologie a patogenilor și dăunătorilor cu accent pe cei nou pătrunși în teritoriu; 3) elaborarea și actualizarea unor sisteme de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor din principalele culturi agricole cu accent pe reducerea numărului de tratamente chimice și înlocuirea acestora cu tratamente biologice, în contextul reducerii poluării solului și a reziduurilor de pesticide din produsele vegetale (în viitor); 4) diseminarea rezultatelor obținute prin elaborarea de lucrări științifice, articole, cărți, broșuri etc.
Obiectivele propuse în cadrul celei de-a doua direcții de cercetare sunt: 1) crearea unei baze de date care să cuprindă date de biologie, ecologie, fotografii ale principalilor patogeni și dăunători din culturile agricole de interes; 2) introducerea datelor culese din teren într-un sistem informatic de prognoză și avertizare în viitor; 3) realizarea unor lucrări de diagnoză boli și dăunători la cererea fermierilor din județul Timiș și chiar din alte județe din țară; 4) efectuarea unor lucrări de protecția plantelor necesare elaborării unor prognoze pe termen scurt pentru patogenii și dăunătorii cu risc pentru culturile agricole; 5) elaborarea unor articole de informare cu privire la bolile și dăunătorii din agroecosisteme, care să vină în sprijinul fermierilor din Timiș dar și din alte zone din România.
Datorită activității desfășurate pe parcursul anului 2019, Laboratorul de Protecția Plantelor a suscitat interesul companiei FMC AGRO OPERAȚIONAL ROMÂNIA S.R.L. Această companie a încheiat cu SCDA Lovrin în anul 2020 un contract de cercetare pe domeniul protecției plantelor. În cadrul acestui contract, laboratorul de protecția plantelor a acordat suport științific pentru stabilirea momentelor optime de combatere a dăunătorilor Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera și suport tehnic pentru identificarea corectă a dăunătorilor amintiți din capcanele feromonale amplasate în culturile de porumb, folosind sistemul Evalio Agrosystem. Au fost citite capcane din zonele: Banat, Crișana, Transilvania, Oltenia. Contractul s-a derulat în perioada iunie – septembrie 2020.
În prezent laboratorul acordă consultanță fermierilor din județul Timiș și nu numai, la cerere (diagnoză, control fitosanitar, combatere).
Echipa de cercetare din cadrul laboratorului publică pe pagina de facebook și pe site-ul SCDA Lovrin articole tehnice și științifice cu privire la bolile și dăunătorii din culturile agricole. Aceste articole sunt foarte bine primite de către fermierii din județul Timiș și din alte județe din țară.