Descriere

Potrivit datelor statistice (anuarul statistic), după anul 1948 suprafetele cultivate cu cânepă au crescut atingând un maxim între anii 1950-1955 ca apoi sa scadă între anii 1965-1970 și să revină în anul 1983 la un nivel apropiat celui din anul 1938. Între anii 1990-1994 suprafetele cultivate cu cânepă au fost neânsemnate iar în multe zone nu s-a mai cultivat. În anul 1995 s-a reluat interesul pentru această plantă, cultivându-se suprafețe mici, dar nu în multe zone de cultură. În același timp, un interes vădit pentru cânepă a început să apară în țările din vestul Europei. (…)

Personal de cercetare

Cercetători:

  • CS drd.ing. PANDA Anca Ofelia – Șef Laborator
  • CS III dr.biol. BUZNA Ciprian Călin

Muncitori:

  • IOVIȚE Ioana
  • PANĂ Constantin Ionel
  • PETROVICI Onița
  • TARI Rozalia

Proiecte

Galerie FOTO

Soiuri/Hibrizi